LPS-Breek4U verzorgt op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven. Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, zijn een aantal regels opgesteld. Wilt u deze regels lezen en doorspreken met uw kind(eren).

Algemeen

 • Als de schoolbel gaat, ga je eerst naar het overblijflokaal om je spullen daar neer te zetten. Je jas en tas hang je aan de kapstok. Je eten en drinken zet je op tafel. Heb je een soepzakje bij je dan geef je dat aan de overblijfkracht.
 • Bij droogweer ga je daarna eerst naar buiten. Bij slecht weer ga je in het overblijflokaal aan tafel zitten.
 • Je gaat voor het eten naar het toilet, niet tijdens!!
 • Als iedereen stil is, wensen we elkaar ‘smakelijk eten’; dan pas gaan we eten en drinken.
 • Heb je soep bij je dan krijg je dat van de overblijfkracht.
 • Tijdens het eten is het rustig aan tafel. Normaal praten mag, gillen niet.
 • Je eet eerst je boterhammen op, dan pas je snoepgoed.
 • Snoepgoed wordt zittend in het overblijflokaal gegeten, niet op het schoolplein.
 • Tijdens het eten blijf je zitten. Je afval gooi je pas weg als je naar buiten gaat.
 • Na het eten leg je je spullen weg bij de kapstok, daarna ga je gelijk naar buiten.
 • Je mag alleen naar binnen als dat echt moet.
 • Je moet altijd vragen of je naar binnen mag!!!
 • Spelen doe je binnen de hekken van het schoolplein.
 • Bij slecht weer speel je in het overblijflokaal of de speelzaal.
 • Je mag niet op de computers spelen.
 • Als je speelgoed uit de opbergmand of het opberghok (buiten) hebt gebruikt, ruim je dat zelf weer netjes op.
 • Tijdens het overblijven mag je geen telefoon, mp3-/mp4-speler, iPod of soortgelijke apparaten gebruiken.

De kleutergroepen

 • De kleuters worden door een overblijfkracht opgehaald en naar het overblijflokaal gebracht.
 • De kleuters blijven binnen tot na het eten.
 • Voor de kleuters is een speciale kleuterspeelhoek ingericht.

Groepsverdeling

Alle overblijfkinderen eten tegelijk in het overblijflokaal. Als er veel kinderen overblijven, wordt de groep gesplitst. Onderbouw en bovenbouw eten dan om de beurt. Groep 1 t/m 4 eet eerst. De kinderen van groep 5 t/m 8 spelen dan buiten op hun eigen speelplein. Halverwege de pauze wordt geruild.